SCAC håller slutkonferens 19 maj 2020
– välkomna att anmäla er!

Naturvårdsverkets forskningsprogram SCAC, Swedish Clean Air and Climate research program, håller slutkonferens i Stockholm i maj.

På grund av restriktionerna i samband med coronaviruset kommer konferensen att hållas i form av ett webbinarum.

Ni kommer att få höra forskare från SCAC-programmet berätta om resultat från forskning om frågorna:

  • Hur ser kopplingar ut mellan luftföroreningar och klimatförändringar – på hemisfärisk skala?
  • Vilka är effekter har luftföroreningar på människors hälsa?
  • Hur förändras ozonhalterna i Sverige och vilka är effekterna på vegetationen?
  • Hur har utsläpp och nedfall av kväveföreningar förändrats över tiden och vilka är långtidseffekterna i miljön?
  • Hur identifierar vi åtgärder som ger bäst nytta för investerade pengar?

Datum: 19 maj 2020
Tid: Kl 10:00 till 15:00 - uppkoppling mot mötet från kl 09:30

Detaljerad agenda

10:00 Välkomna
John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet

10:15 Varför satsar Naturvårdsverket på forskning om luftföroreningar?
Neda Farahbakhshazad och Anna Engleryd, Naturvårdsverket

10:30 Luftföroreningar och klimat i Arktis
Annica Ekman, Stockholms universitet

11:00 Ozon och kväve
Camilla Andersson, SMHI

11:30 Lunchpaus

12:30 Hälsoeffekter av luftföroreningar
Bertil Forsberg, Umeå universitet, och Olena Gruzieva, Karolinska institutet

13:00 Tumregler för att undvika konflikt mellan luft- och klimatåtgärder
Stefan Åström, IVL Svenska Miljöinstitutet

13:30 Avslutningsdiskussion:
Vad händer nu?
Hur används resultaten? Behöver forskningen fortsätta?
Naturvårdsverket och SCAC:s forskare

14:00 Tack och avslut


Anmälan via denna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 13 maj.

Senast ändrad: 2020-05-13

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.