SCAC-forskare del av svensk-kinesiskt samarbete

Den 15-16 januari 2014 fick SCAC-forskare möjlighet att i Beijing bidrar till det svensk-kinesiskt samarbete om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar.

SCAC-forskarna Joakim Langner (SMHI), HC Hansson (ITM), Karin Kindbom (IVL), Håkan Pleijel, (UGOT) och Christer Johansson (ITM och SLB) deltog i en workshop i Beijing på temat kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP).

Mötet initierades av svenska regeringen och organiserades av den kinesiska myndigheten (NDRC), som ansvarar för övergripande planering av bland annat energiförsörjningen och klimatfrågor, i samarbete med Kinesiska National Center for Climate Change Strategy and International Co-operation (NCSC), SMHI, Naturvårdsverket och SEI. Regeringen representerades av klimatambassadör Anna Lindstedt och Tony Clark, båda från miljödepartementet.

Syftet var att fördjupa samarbetet kring frågor om hur miljö- och klimatpåverkan av SLCP kan åtgärdas på effektivast möjliga sätt. Andra svenska deltagare var Erik Engström (SMHI), Johan Kuylenstierna (SEI), Husamuddin Ahmadzai och Ping Höjding (Naturvårdsverket), Örjan Gustafsson (ITM) samt Svante Bodin (ICCI). Medverkade gjorde också Sveriges ambassadör i Peking Lars Fredén.

Mer information från mötet finns publicerad på www.slcf-info.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2016-10-12

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.