Klimatet i Arktis påverkas av begränsningar i luftföroreningar

I en ny studie, publicerad i Nature Climate Change, slår man fast att genom minskade utsläpp av sot och metan gynnas klimatet snabbare i Arktis än vad begränsningar av koldioxidutsläpp skulle göra. Joakim Lagner från SMHI och en av forskarna inom SCAC-programmet är medförfattare till rapporten.

I en längre nyhet från SMHI förklarar Joakim mer i detalj vad det är som gör att just dessa utsläpp har så stor påverkan på klimatet i Arktis. Du kan läsa den utläggningen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporten i Nature Climate Change kan du läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2015-12-07

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.