• SCAC Phase 2 has started


    In the autumn of 2016, the Swedish Environmental Protection Agency granted a continuation of the SCAC program with a budget of SEK 12 million over a period of three years.

  • SCAC Fas 2 har startat


    Naturvårdsverket beviljade hösten 2016 en fortsättning på SCAC-programmet med en budget på 12 miljoner kr under en period på tre år. Nu har fas 2 dragit igång.
Senast ändrad: 2014-02-04

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.