• Renare luft i Europa avslöjar ett varmare Arktis


    En kraftig minskning av mängden förorenande partiklar i luften över Europa kan delvis förklara den snabba uppvärmningen av Arktis som observerats sedan 1980-talet. Detta visar en ny studie publicerad ...
Senast ändrad: 2014-02-04

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.