• SCAC-forskare del av svensk-kinesiskt samarbete


    Den 15-16 januari 2014 fick SCAC-forskare möjlighet att i Beijing bidrar till det svensk-kinesiskt samarbete om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar.

  • Nu börjar forskningen


    Den 7:e januari träffades Scac-forskare under två dagar på Naturvårdsverket i Stockholm, för att arbeta fram sina gemensamma grunder för de kommande tre årens forskning. Fokus låg på hur de olika arbe...
Senast ändrad: 2014-02-04

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.