Nu börjar forskningen

Den 7:e januari träffades Scac-forskare under två dagar på Naturvårdsverket i Stockholm, för att arbeta fram sina gemensamma grunder för de kommande tre årens forskning. Fokus låg på hur de olika arbetspaketen ska interagera med varandra och skapa synergier mellan sig.

Programmet består av över 40 forskare från de olika deltagande instituteten och universiteten, och luftvårdsfrågor och dess koppling till klimat är i centrum för forskningen. Det redan etablerade samarbetet från Scarp-programmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gör att programmet förväntas producera intressanta resultat inom en snar framtid.

Senast ändrad: 2014-01-14

NEWS

  • 2017-06-26

    SCAC Phase 2 has started


    In the autumn of 2016, the Swedish Environmental Protection Agency granted a continuation of the SCA...
  • 2017-06-26

    SCAC Fas 2 har startat


    Naturvårdsverket beviljade hösten 2016 en fortsättning på SCAC-programmet med en budget på 12 miljon...

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.