Klimatet i Arktis påverkas av begränsningar i luftföroreningar

I en ny studie, publicerad i Nature Climate Change, slår man fast att genom minskade utsläpp av sot och metan gynnas klimatet snabbare i Arktis än vad begränsningar av koldioxidutsläpp skulle göra. Joakim Lagner från SMHI och en av forskarna inom SCAC-programmet är medförfattare till rapporten.

I en längre nyhet från SMHI förklarar Joakim mer i detalj vad det är som gör att just dessa utsläpp har så stor påverkan på klimatet i Arktis. Du kan läsa den utläggningen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporten i Nature Climate Change kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2015-12-07

NEWS

  • 2017-06-26

    SCAC Phase 2 has started


    In the autumn of 2016, the Swedish Environmental Protection Agency granted a continuation of the SCA...
  • 2017-06-26

    SCAC Fas 2 har startat


    Naturvårdsverket beviljade hösten 2016 en fortsättning på SCAC-programmet med en budget på 12 miljon...

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.